Рубрика: Մայրենի

Մեր դպրոցը ինչով է տարբերվում ուրիշ դպրոցներից


Реклама
Рубрика: Մայրենի

Անդաստան

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Աշխարհի Հյուսիսային կողմում,
Թող լինի առատություն,
Հասուն ցորենի դաշտի մեջ,
Թող շատ խոտեր հնձվեն,
Ու երբ, որ աղբյուրների կողքի անբարը բացվի,
Ուրախություն թող լինի:

Рубрика: Ռուսերեն

учебного комплекса «Мхитар Себастаци»

Я хочу поговорить о нашей школе. Я учусь в Южной школе учебного комплекса «Мхитар Себастаци». Я очень люблю свою школу. Наши классы очень светлые,  потому что в нашей школе нет стен.

У нас бывают весёлые деньки. После уроков мы можем кататься на велосипеде. Во дворе мы играем в разные игры, когда погода тёплая. У нас в школе есть много растений и мы каждый день поливаем их. У нас так же есть большая собака. Кличка собаки Медвежонок. Все дети в школе любят Медвежонка. У Медвежонка есть маленький дом за школой. Обязанность всех учеников в школе каждый день кормить Медвежонка. Летом у нас есть открытый бассейн, в котором мы плаваем после уроков. Вокруг школы много фруктовых деревьев. Иногда, когда погода бывает тёплой, мы делаем наши уроки во дворе под деревьями.

Мы проходим разные уроки: армянский язык, русский язык, английский язык, математику, естествознание, технологию и физкультуру. Я люблю все предметы, но больше всего я люблю выборочный урок кино-фото, потому что он интересный. Столько о нашей школе.

Рубрика: Մայրենի

Սասունցի Դավթի 6-րդ մաս

  1. Տեքստում գտեք և բացատրեք հետևյալ արտահայտությունները՝

Դավթի վերա շատ խնդացավ – Դավիթի վրա շատ ուրախացավ

Էդա ազգ – այդ ազգը

մեզ ամոթանք կ’ըլնի էնոր տիրոջ մոտեն – մեզ ամոթանք կտան  նրա տիրոջ մոտ

բեռ մի մեղր – մեկ շալակ մեղր

բեռ մի կարագ-մեկ շալակ կարագ

Դավիթ օրեօր կը մեծնար  — Դավիթը օրեցօր կմեծանար

Մելքին քոմագ կ’ըլնի-մելիքի մեջքին կլինի

դուռն իր տեղեն հանեց- դութն իր տեղից հանեց

 

 

  1. Ձեր կարդացած երկու հատվածներից դատելով՝ բնութագրեք Իսմիլ Խաթունին:

Նա շատ խորոմանկ, չար, նաև բարի կին է:

 

  1. Ինչպիս՞ին էր մանուկ Դավիթը. բնութագրեք տեսքը, բնավորությունը:

Դավիթը հզոր, բարի, լավատես և հրաշալի տղա է:

Рубрика: English

our school

I want to speak about our school. I study at the Southern School of «Mkhitar Sebastatsi» Educomplex. I like my school very much. Our classrooms are very light because there are no walls in our school. We have joyful days here. After classes, we can ride bikes. When the weather is fine we play different outdoor games. We have a lot of plants in our school and we water them every day. We also have a big dog. Its name is Arjuk. All the children in our school love Arjuk. Arjuk has got a small doghouse behind the school. It is all the children’s duty to feed Arjuk every day. In summer we have an outdoor swimming-pool where we swim after classes. We have a lot of fruit trees around our school. Sometimes when the weather is fine we do our lessons outside, under the trees. We do different subjects at school: Armenian, Russian, English, Maths, Nature Study, Technology and PE. I like all the subjects, but most of all I like maths because it is very interesting. This is all about our school.

Рубрика: Ռուսերեն

Осень

                                              

Если на деревьях-  Եթե ծառերի վրա                                                                                                   im_20160929142749_147951.jpg

листья пожелтели,-տերևները դեղնեցիրն
Если в край далекий-Եթե հեռու երկրներ
птицы улетели-թռչունները չվեցին
Если небо хмурое-Եթե երկինքը մռայլ է
если дождик льется-Եթե անձրև է գալիս
Это время года-Այդ տարվա եղանակը
осенью зовется-Աշուն է կոչվում

Рубрика: English

My friend

She  is my  friend. Her name is Heghine. She is 9.  She is a very nice girl. Heghine has got  long curly hair. Her eyes are brown and very beautiful. She is a pupil. She goes to school and she is a good pupil. I love my friend very much.IMG_3311