Рубрика: English

My chocolate planet

This is my planet. My chocolate planet is very tasty and sweet. Chocolate people live on my planet. They have chocolate clothes, chocolate hats, and chocolate shoes. people eat chocolates only and people are very happy on my planet. 

Реклама
Рубрика: Մայրենի

Ցորեն եմ ցանել

Wheat_Fields_in_Armenia

Ցորեն եմ ցանե Կրկնակ. — Ցորեն եմ ցանե արտը, ծլե, կանաչե, Հեռու տեղ ախպեր’մ ունիմ, անկաջը կանչե: 1. Կաքավ եմ քարի միջին, ցորեն եմ ցանե, Ձեն կուտամ ձորի միջին, ցորեն եմ ցանե: 2. Հանդեն ծաղիկ քաղել եմ, ցորեն եմ ցանե, Դաստա արել, կապել եմ, ցորեն եմ ցանե: 3. Կաքավ եմ, սար ման գուկամ, ցորեն եմ ցանե, Բլբուլ եմ, բաղ ման գուկամ, ցորեն եմ ցանե: 4. Գնացել ու եկել եմ, ցորեն եմ ցանե, Չարոխ գուլպես կոկել եմ, ցորեն եմ ցանե: 5. Խաղ կանչող իմ ախպերը, ցորեն եմ ցանե, Կըպտտի արտերը, ցորեն եմ ցանե:

Ցորեն եմ ցանել արտը, աճել  կանաչել է,
Հեռու տեղ եղբայր ունեմ, լուր լսիր ինձնից:
Կաքավ եմ քարի մեջ, ցորեն եմ ցանել,
Ձայն կտամ ձորերի մեջ, ցորեն եմ ցանել:
Հանդից ծաղիկ եմ քաղել, ցորեն եմ ցանել,
Հավաքել, կապել եմ, ցորեն եմ ցանել:
Կաքավ եմ սարում ման կգամ, ցորեն եմ ցանել,
Սոխակ եմ այգում ման եմ կգամ, ցորեն եմ ցանել:
Գնացել և վերադարձել եմ, ցորեն եմ ցանել,
Կոշիկս գուլպաս գեղեցկացնել եմ, ցորեն եմ ցանել:
Երգ երգող եղբայրս, ցորեն եմ ցանել,
Կպտտվի արտերում, ցորեն եմ ցանել:

Рубрика: Մայրենի

Չաղչաղ

Լինում է չի, լինում մի հարուստ թագավոր է լինում: Այդ թագավորը շատ գեր  է լինում, որովհետև նա միայն ուտելու մասին է մտածում:
Նա ոչ մի ֆիզիկական աշխատանք չի կատարում, ամբողջ օրը նստած է անցկացնում:
Նա իր ծառաներին հրամայում է, որ իր համար համեղ ուտեստներ պատրաստեն:
Թագավորի ամբողջ օրը անցնում է ուտելով, դրա համար էլ նրան անվանում են Չաղչաղ թագավոր:

Рубрика: բնագիտություն

Մարդուն և կենդանի մյուս օրգանիզմներին շնչառության համար անհրաժեշտ է մաքուր օդ:
Բայց շատ տեղերում, հատկապես մեծ քաղաք­ներում, այն աղտոտված է: Քաղաքներում աշխատող շատ գործարան­ներից օդ են թափանցում թունավոր գազեր, փոշի: Ավտոմեքենաներից նույնպես անջատվում են վնասակար շատ գազեր: Այդ բոլորը վտանգա­վոր են բույսերի, կենդանիների և մարդու համար: Վնասակար նյութեր արտանետող գործարանների շրջակայքում բույսերը կամ շատ վատ են
աճում, կամ բոլորովին չեն աճում, կենդանիները ոչնչանում են, իսկ մար­դիկ հիվանդանում են մաշկի, աչքերի, թոքերի տարբեր հիվանդություն­ներով:
Օդի աղտոտումը սպաոնում է մարդկանց առողջությանը և Երկրի ամբողջ օրգանական աշխարհին: Ահա թե որքան կարևոր է օդը մա­քուր պահելը: Դրա համար գործարանների, ֆաբրիկաների ծխնելույզ­ների վրա տեղադրում են օդամաքրիչ, փոշեկլանիչ սարքեր, որոնք զտում են վնասակար արտանետումները:
Օդը մաքրելու գործում կարևոր նշանակություն ունեն բույսերը: Տերևների միջոցով նրանք կլանում են օդում Եղած փոշին և վնասակար գազերը: Բույսերը կատարում են մեկ ուրիշ կարևոր «աշխատանք» ևս: Նրանք օդից վերցնում են ածխաթթու գազը՝ իրենց անհրաժեշտ սննդանյութեր պատրաստելու համար, և այդ ընթացքում «արտադրում» են թթվածին, որը, ինչպես գիտես, խիստ անհրաժեշտ է բոլոր կենդանի օրգանիզմների շնչառության համար: Ահա թե ինչու շնչելը հեշտ է այնտեղ, որտեղ շատ են բույսերը: Դրա համար էլ կանաչ տարածքները պետք է ընդարձակել, և ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է նպաստի իր շրջապատի կանաչ տարածքների մեծացմանը:

Рубрика: Մայրենի

Բարեկենդան տոն

Երբ են տոնել բարեկենդանը:
Բարեկենդանը նշում են Սուրբ Սարգսի տոնից մինչև Զատիկին նախորդող Մեծ պաս ընկած ժամանակաշրջանում։
Ինչպես կբացատրեք տոնի անվանումը:
Բարեկենդան կամ բարիկենդան բառը բաղկացած է բարի և կենդան, կենդանի, կենդանություն բառերից:
Հետագայում ո՞ր տոնին են անցել Բարեկենդանին բնորոշ մի շարք գծերը:
Բարեկանդանին բնորոշ մի շարք գծերը անցել են Ամանորին:
Երբ է առաջացել բարեկենդան տոնը:
Ադամի և Եվայի ժամանակաշրջանում:

 

 

 

 

Рубрика: English

Our colourful world

This is Billy and Splodge. Billy and Splodge are in a spaceship. They
are looking for animals in space.
Splodge sees a planet.
‘Everything on this planet is red. Look at this forest. The trees are red
and the leaves are red. But there aren’t any animals here.’
Splodge sees another planet.
‘Everything on this planet is yellow. Look at the yellow sky and the yellow clouds. There is a yellow
volcano too. Look at the yellow smoke! There aren’t any animals here.’
Now Splodge sees another planet.
‘Everything on this planet is pink. Look at the pink sea. There are pink shells and pink plants in the
sea. There aren’t any animals here.’
Splodge sees another planet.
‘Everything on this planet is blue. This planet is very hot. There is a big blue sun and a desert with
blue sand. And look! There are blue plants. There aren’t any animals here.’
Splodge sees one more planet.
‘Everything on this planet is green. This planet is very cold. The clouds are green and the snow is
green. There aren’t any anim… Arghhh!’
Billy is in the spaceship. ‘Splodge, there are animals in space. Let’s go home!’
Splodge sees another planet. It’s planet Earth. The sky is blue and the sun is yellow. The grass is
green and the flowers are red and pink. What colours can you see?

Рубрика: Մայրենի

Այս տարի

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի-Այս տարի-տարի,եկող տարի-տարի:

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի-Այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի:

Էրթանք նեյինք` էշը ինչը կերեր է-Գնանք տեսնենք ավանակը ինչ է կերել:

Էշը խոտը կերեր է-Ավանակ խոտը կերել է:

Էրթանք նեյինք` գալը ինչը կերեր է-Գնանք տեսնենք գայլը ինչ է կերել:

Գալը էշը կերեր է-Գայլը ավանակին կերել է:

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի-Այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի:

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի-Այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի:

Էրթանք նեյինք` արջը ինչը կերեր է-Գնանք տեսնենք արջը ինչ է կերել:

Արջը գալը կերեր է-Արջը գայլին կերել է:

Էրթանք նեյինք` գալը ինչը կերեր է-Գնանք տեսնենք գայլը ինչ է կերել:

Գալը գառը կերեր է-Գայլը գառին կերել է:

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի-Այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի:

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի-Այս տարի-տարի- եկող տարի-տարի:

Էրթանք նեյինք` կատուն ինչը կերեր է-Գնանք տեսնենք կատուն ինչ է կերել:

Կատուն մուկը կերեր է-Կատուն մուկը կերել է:

Էրթանք նեյինք` մուկը ինչը կերեր –Գնանք տեսնենք մուկը ինչ է կերել:

Մուկը ցորենը կերեր է- մուկը ցորենը կերել է:

Կատուն մուկը-Կատուն մուկը

Մուկը, ղուշը-մուկը աղավնին

Ղուշը ցորենը կերեր է-Աղավնին ցորենը կերել է:

Ղուշը ցորենը կերեր է:-Աղավնին ցորենը կերել է:

Աս տարի-տարի, գալ տարի-տարի-Այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի:

Աս տարի-տարի, գալ տարի-բարի-Այս տարի-տարի, եկող տարի-տարի: